جلالتمآب امیر محمد
رامین

سفیر

بیوګرافی

پیغام

@AmirMRamin

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

Go to Top