زندگی نامه سفیر

بیوگرافی جناب امیر محمد رامین سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه

آقای امیر محمد رامین که اخیرا بحیث سفیر منتخب جمهوری اسلامی افغانستان برای جمهوری ترکیه تعیین گردیده اند،  از ماه اپریل 2016 الی اکتوبر 2020  به حیث رئیس همکاری های منطقه ای وزارت امور خارجه ایفای وظیفه می نمودند که در راستای تطبیق اولویت های سیاست خارجی کشور در نشست های چندجانبه و منطقه ای نقش مهم را ایفا نموده و تسهیل کنندۀ وظایف سکرتریت قلب آسیا- پروسه استانبول  نیز بودند.

آقای رامین  قبلا به حیث مشاور وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در امور صلح و همکاری های منطقه ای نیز ایفای وظیفه نموده اند. 

محترم امیر محمد رامین عضویت تیم مذاکرات بین (افغانستان و پاکستان) را جهت  پلان تطبیقی صلح- همبستگی(APAPPS) و عضویت گروپ همکاری های چهار جانبه برای تفاهم و صلح (QCG) را نیز داشته اند.

ایشان به نمایندگی از وزارت امور خارجه ج.ا.ا نشست های سه جانبه با کشورهای منطقه را نیز من حیث هماهنگ کننده پیش برده اند.

آقای رامین بین سال های 2012 الی 2015 در سمت معاونیت اجرایی در امور پالیسی شورای عالی صلح نیز فعالیت نموده اند. آقای رامین به عنوان مشاور سیاسی در شورای عالی صلح و  دفتر نمایندۀ ویژه و رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز کار نموده اند.

محترم امیر محمد رامین همچنان عضویت در پروگرام رهبران جوان (YLP)  انجمن پاسفیک و مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی و از سال 2012 الی 2013 در برنامه رهبری شرقی- غربی آسیا پاسفیک (APLP) -  در سال 2018 در تآمین صلح و حل منازعات (UNITAR) همکاری نموده است.  موصوف  در نشستهای بین المللی در سطوح عالی به نمایندگی از افغانستان  با سهم گیری فعال اشتراک نموده است.

آقای رامین یک نویسنده عالی بوده که مقالات شان در روزهای نامه  مهم بین المللی مانند (Foreign Policy- World Policy Blog- Mc Clatchy Newswire)  به نشر سپرده شده است.

آقای رامین تحصیلات عالی (ماستری ) اش را در روابط بین المللی از پوهنتون تفتس لندن بدست آورده است، موصوف به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی نیز صحبت می نماید.